SZCZEGÓŁY:

  • Przejazd Bimbabusem sprzed szkoły na Aleje Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Zwiedzanie tematyczne Starego Rynku wraz z opowieściami o niezwykłych legendach poznańskich, dzieci usłyszą między innymi legendę O koziołkach, O hejnale z ratuszowej wieży, O rogalach świętomarcińskich
  • Przejście na wzgórze Przemysła i ciąg dalszy niezwykłych historii, legendy ,,O tym jak diabły górę niosły’’ i  ,,O duchu księżnej Ludgardy’’
  • Spacer w kierunku Placu Kolegiackiego, gdzie dzieci usłyszą legendy: ,,O Jezuitach i skórze wołowej’’ ,,O czarnej pani z kościoła farnego’’ 
  • Przejazd  w kierunku Ostrowa Tumskiego, zwiedzanie poznańskiej Katedry wraz z wejściem do podziemi oraz niezwykłe legendy o Ostrowie Tumskim i Katedrze. Cały czas poruszamy się BimbaBusem.
  • Przejazd do szkoły w Poznaniu

Cena:  75 zł/os.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 🙂

tel: 00 48 518 688 308

e-mail: biuro@bimbabus.pl