• Przejazd Bimbabusem sprzed szkoły na Aleje Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Gra miejska na terenie Starego Miasta. Uczestnicy wyposażeni w sytuacyjne mapki Starego Miasta Poznania oraz koperty z hasłami, poruszają się wraz z opiekunami poznając historyczne miejsca Poznania: Odwach, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Narodowe, Pałac Działyńskich itp., najważniejsze  pomniki miejskie oraz symbole miasta.  Plan gry przewiduje aktywną zabawę  i wspólne działanie w grupie . Cały czas poruszamy się BimbaBusem.
  • Zakończenie i podsumowanie gry miejskiej oraz wręczenie dyplomów.
  • Przejazd do szkoły w Poznaniu.

Cena:   69 zł/os.