SZCZEGÓŁY:

  • Przejazd Bimbabusem sprzed szkoły na Ostrów Tumski
  • Gra miejska na terenie Ostrowa Tumskiego.

Uczestnicy zabawy wyposażeni w sytuacyjne mapki. Po drodze poznają najdawniejszą historię Poznania związaną z postaciami Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ostatecznie docierają do miejsca, gdzie została ukryta skrzynia skarbów z tajemniczą pieczęcią, będącą poświadczeniem przejścia całej ścieżki. Plan gry przewiduje aktywną zabawę i wspólne działanie integracyjne w grupie. Zakończenie integracyjnej gry miejskiej oraz wręczenie dyplomów.

  • Wizyta w Centrum Interpretacji Dziedzictwa ICHOT * Brama Poznania – zajęcia edukacyjne na terenie wystawy. Atrakcyjna i urozmaicona forma zajęć oparta jest na poznawaniu, odkrywaniu przez aktywne uczestnictwo, zakłada interakcje między uczestnikami, kształcenie umiejętności społecznych  i komunikacyjnych.  Zajęcia zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, syntezy, wyciągania wniosków. Jednocześnie przygotowują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, inspirują działania plastycznei parateatralne. Zajęcia poszerzają wiedzę z wielu przedmiotów: historii, języka polskiego, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, przyrody.
  • Przejazd do szkoły w Poznaniu

Cena:  75 zł/os.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 🙂

tel: 0048 518 688 308

e-mail: biuro@bimbabus.pl