• Przejazd BimbaBusem spod szkoły  z Poznania  do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
  • Spacer z przewodnikiem szlakiem ginących zawodów – wizyta w kuźni, warsztacie bednarskim, u pszczelarza, u garncarza, u szewca, u praczki, w dawnym składzie kolonialnym, we wnętrzu kuchni, u mleczarza, spacer do dawnego spichlerza, oglądanie wnętrza i wyposażenia dawnej klasy szkolnej.
  • Warsztaty do wyboru: warsztaty wikliniarskie lub garncarskie,  warsztaty z wyrabiania świec z wosku pszczelego, pokaz ubijania śmietany i masła lub pokaz kowalski lub pokaz prania, prasowania i maglowania,  zajęcia przyrodnicze (tematyka do uzgodnienia)
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
  • Przyjazd pod szkołę w Poznaniu.

Cena:  95 zł/ os.