• Przejazd BimbaBusem sprzed szkoły w Poznaniu do Jaracza.
  • Lekcja muzealna ,, Od ziarenka do bochenka” w Muzeum Młynarstwa. Przejazd do Stobnicy – wizyta w Stacji Doświadczalnej Katedry Zoologii poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Stobnicy – ,,Oko w oko z wilkiem”
  • Przejazd do gospodarstwa agroturystycznego – integracja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek.
  • Przejazd pod szkołę w Poznaniu

CENA: 105 zł/os.